• Komt u een persoonlijke brief of document afhalen?  De dokter vraagt om hiervoor de raadpleging niet te storen!  Neem tijdens de voormiddag- en/of avondraadpleging eerst plaats in de wachtkamer, als de dokter daar komt om de volgende patiënt op te halen kan hij u persoonlijk het document (altijd 24u vooraf aangevraagd) overhandigen. Er is dan geen tijd voorzien voor een gesprek, daarvoor dient u steeds een afspraak te maken. Voor voorschriften voor medicatie, ook chronische medicatie, steeds een afspraak maken.


 • Om de raadplegingen te plannen kan er gevraagd worden naar de reden van uw bezoek. Iedere informatie die u meedeelt aan het secretariaat is strikt vertrouwelijk.


 • Hebt u een dringend probleem en vindt u geen vrije afspraak op de online afsprakenkalender : neem dan telefonisch contact op met het secretariaat, we proberen hiervoor steeds een oplossing te bieden.


 • Tijdens de raadpleging is de dokter zelf enkel telefonisch bereikbaar voor het kort meedelen van een resultaat of uitslag. Voor een gesprek, uitgebreid advies maakt u steeds een afspraak!


 • Bij verlofperiodes en afwezigheden van de dokter wordt u ruim vooraf via email verwittigd. In de wachtkamer wordt dit ook kenbaar gemaakt op het prik-/infobord. Tijdens afwezigheden kan u een beroep doen op een dokter naar keuze.


 • De dokter is erkend geneesheer van politie en defensie.

 • Raadpleging enkel op afspraak :  afspraken maken kan telefonisch langs het secretatiaat  van 07u00 tot 10u00 en van 15u30 tot 18u00 of online langs de elektronische afsprakenkalender. Plaats NIET-DRINGENDE AFSPRAKEN liefst in de 2de helft van de week aub.


 • Huisbezoeken aanvragen vóór 10u30 aub.


 • WEEKWACHT DESSEL-RETIE (ma, di, woe en do van 19u30 tot 07u30) Voor dringende hulp belt u 014/410410. Een computerstem vraagt u de postcode van uw gemeente in te drukken. U wordt rechtstreeks doorgeschakeld naar de huisarts van wacht voor uw gemeente.

 • WEEKENDWACHT : van vrijdag 20u00 tot maandag 08u00 en op feestdagen : HUISARTSENWACHTPOST regio Turnhout, Campus Blairon 410, 2300 Turnhout, TEL. 014/410410

          www.wachtpost.be

 • APOTHEEK EN TANDARTS VAN WACHT VAN WACHT

           www.zivi.be/nl/nl/van-wacht 

 • ANTIGIFCENTRUM

           www.antigifcentrum.be

 • PALLIATIEVE ZORGEN

           www.ispahan.be