AFWEZIG

Dr. Dries is afwezig van maandag 6 juli tot zondag 12 juli 2020

Jaarlijks verlof is gepland van 31 augustus tot 13 september 2020

Waarmee rekening houden indien u op raadpleging komt:

  • IEDEREEN MET SYMPTOMEN VAN NIEZEN, KEELPIJN, HOESTEN, GRIEPERIG GEVOEL OF KOORTS MAG GEEN ONLINE AFSPRAAK MAKEN MAAR NEEMT TELEFONISCH CONTACT!!

  • Bij elke raadpleging dient u mond en neus te bedekken, liefst met een masker. Alléén de patiënt zelf komt binnen.

  • Vooraf thuis uw handen grondig wassen, en opnieuw grondig wassen bij thuiskomst. raak uw gelaat ondertussen niet aan

  • Afstand houden in de mate van het mogelijke. Meestal zal u alleen zijn in de wachtkamer, de afspraken worden gespreid. Kom maximum 5 minuten op voorhand en breng zo mogelijk gepast contant geld mee.

  • Niet hoesten of niezen éénmaal u binnen bent